ประเมินที่ดินที่ต้องการปลุกสร้างบ้านอยู่ดี เพื่อให้การสร้างบ้านเป็นไปได้อย่างมั่นใจ โดยทีมงานวิศวกรจะเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินความเป็นไปได้ของพื้นที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย จะต้องมีความถูกต้อง และเป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 

© 2018 Nexter Digital Co.,Ltd. All Rights Reserved.