โครงการสินเชื่อ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า "บ้านอยู่ดี" 

...เพราะเราอยากให้คุณมี "บ้านดีๆ...ที่คุณภูมิใจ"....


บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด  และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ร่วมมือจัดทำ โครงการสินเชื่อ 

“บ้านอยู่ดี” สนับสนุนการสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น สำหรับการปลูกสร้างบ้านอยู่ดีด้วยแบบ

มาตรฐานพร้อมระบบบริหารจัดการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่นำร่อง 20 จังหวัด

 พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยและสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนด     


หมายเหตุ

- เฉพาะพนักงาน SCG ที่ทำสัญญาเงินกู้ หรือเป็นผู้กู้ร่วม เพื่อปลูกสร้างกับธนาคารที่กำหนด โดยยินยอมให้หักค่าผ่อนชำระรายเดือนจากบัญชีเงินเดือนของพนักงาน SCG โดยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารกำหนด
- เขตพื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้านของบริษัท 20 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี ลพบุรี* พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี กาญจนบุรี* สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี (*บางอำเภอเท่านั้น)
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามขอบเขตงานและรายการวัสดุมาตรฐาน “บ้านอยู่ดี”

“ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก  “

© 2018 Nexter Digital Co.,Ltd. All Rights Reserved.